facebook2, facebook, social
חפש
basket, basket, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store
תקנון

אתר GameScene (להלן: "האתר") חנות וירטואלית. 
 
כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתקנון האתר ולכללי ההשתתפות באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.
 
לבירורים שונים ונוספים ניתן לפנות לנציגי השרות של חברתנו באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו הינה   gameSceneshop.gmail.com.
 
כתובת משרדי החברה: עמי 3 פתח תקוה
 
1. הרכישה מותנית בהרשמה לאתר ומסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים, הכוללים שם, מס` תעודת זהות, כתובת, מס` טלפון וכתובת דואר אלקטרוני תקינה.
 
GameScene שומרת לעצמה את הזכות לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות, או המנסים לפגוע בניהולן התקין של המכירות באתר.
 
2. שמירה על סודיות הנתונים ופרטיות המשתתפים
מסירת הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו המלאה. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. לצורך השלמת העיסקה. 
מטרת מסירת הפרטים האישיים, היא לאפשר לחברת סמארט זון בע"מ לספק את המוצרים ו/או השירותים ללקוח. 
חברת סמארט זון בע"מ נוקטת בכל האמצעים העומדים לרשותה כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה הגבוהה ביותר ומוגן מפני פריצה בזדון או בשוגג באמצעות טכנולוגיה מתקדמת.
 
3. מוצרים ושירותים המוצעים למכירה באתר
ל GameScene הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים ו/או שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים ו/או השירותים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. כל המוצרים המוצעים באתר הם חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם מצוין במפורש אחרת, בכותרת המכירה ו/או בתיאור המוצר.
החברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שלא לספק מוצר מסויים, במידה והמוצר אזל במלאי החברה. במקרה כזה תודיע החברה ללקוח על ביטול העסקה, ו/או תציע לו מוצר חלופי.
 
התמונות המוצגות הינן לצורך המחשה בלבד. ואינן מחייבות את GameScene . 
 
4. מחירים
המוצרים המשתתפים באתר זה ומחיריהם בתוקף לגבי המלאי הקיים בלבד. GameScene שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי המוצרים בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מחיר המוצרים באתר כולל מע"מ כחוק ואינו כולל הובלה לבית הלקוח.
 במקרה של חוסר התאמה בין המחיר ו/או תיאורו של מוצר כפי שמופיע באתר, לבין מחירו ו/או תיאורו, כפי שמופיע במחירון הרשמי, יקבע המחירון הרשמי. במקרה זה יהיה הצרכן זכאי לקבלת מלוא התמורה ששולמה עבור המוצר, 

 
5. חיובים ותשלומים    
 חברת GameScene תחייב את הלקוח באמצעות כרטיס האשראי שמסר, במחיר המוצר באתר ו/או מחיר אחר שסוכם עימו, ובנוסף בדמי משלוח כמפורט בעמוד ההזמנה. 

6. משלוחים
לצד כל פריט מצורף עלות המשלוח שלו.
עלות משלוח דגמי הרכבה ממתכת - 10 ש"ח.
עלות משלוח משחקי קלפים - 15 ש"ח.
עלות משלוח משחקים - 20 ש"ח.
עלות שילוח ע"י חברת שליחיות לכל גודל חבילה - 42 ש"ח.
ברכישה של מספר מוצרים יגבה עלות משלוח על פי התעריך של המוצר הגבוה ביותר.
המשלוחים ישלחו באמצעות דואר ישראל.

עת איסוף עצמאי של המוצר ממחסן ספק או ממחסן חברת GameScene, יהיה על הלקוח להציג תעודה מזהה וכרטיס אשראי של מבצע ההזמנה. לקוח המבצע איסוף עצמאי של המוצר , יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר יגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו , לרבות נזק אשר נגרם למוצר במהלך הובלת המוצר.  איסוף המוצרים מחברת  GameScene הנו בכפוף למלאי הקיים ולאחר אישור ההזמנה.

 
7  מועדי אספקה
מועד אספקת המוצרים המפורט בעמוד המכירה הוא בימי עבודה, הנספרים מיום קבלת אישור לעסקה מחברת האשראי של המזמין. חברת GameScene עושה כמיטב יכולתה להקדים את מועד האספקה ו/או להתאימו לצורכי המזמין, וזאת בכפוף למדיניות דאר ישראל וחברות ההובלה.
 
8 . אחריות ושרות
כל המוצרים המוצעים לרכישה במסגרת האתר הינם חדשים לחלוטין, באריזותיהם המקוריות ונהנים מכל האחריות והשירות המקובלים במהלך העסקים הרגיל של החברות המסחריות המייבאות אותם ו/או המייצרות אותם ו/או המשווקות אותם ו/או המעניקות להם אחריות ושירות, אלא אם צוין במפורש אחרת.
 האחריות הבלעדית למוצרים ו/או השירותים, אספקתם, איכותם, טיבם ועמידתם ויכולתם חלה על היצרנים ו/או המשווקים המורשים של המוצרים שיירכשו באמצעות האתר ו/או החברה. המבצעים פעולות באתר מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד בעלי האתר ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך.
 
9. ביטול רכישה
א. במידה שלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לפני שחויב כרטיס האשראי, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות GameScene, או באמצעות דואר אלקטרוני לשירות הלקוחות, ללא חיוב כלשהו.
 
ב.במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שכרטיס האשראי שלו חויב ולפני משלוח המוצר אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות הודעת ביטול טלפונית לשרות לקוחות GameScene, או באמצעות משלוח דוא"ל. במקרה זה יוחזר לו כספו באמצעות חברת האשראי. 
 
ג. במידה והלקוח מעוניין לבטל את הזמנתו לאחר שהמוצר נשלח אליו, יוכל לעשות זאת באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שרות לקוחות GameScene, תוך 14 יום מיום קבלת המוצר. על הלקוח להחזיר את המוצר סגור וחתום ל GameScene באריזתו המקורית על כל חלקיו.
יש להדגיש כי עלויות ההובלה וביטוח המוצר בהחזרתו הן באחריותו הבלעדית של הלקוח ואינן באחריותה של GameScene.
במקרה זה תושב ללקוח ערך קנייתו, בקיזוז עלות המשלוח מערך העסקה (כולל בעסקאות בהן ניתן משלוח חינם), במידה שלבקשת הלקוח ההחזרה נעשתה באמצעות שליח מטעם GameScene, יחויב הלקוח גם בעלות המשלוח חזרה.
 
במידה שלמוצר המוחזר נגרם נזק כלשהו המוריד מערכו, תהיה GameScene רשאית לתבוע מהלקוח את דמי הנזק וזאת בנוסף לדמי הביטול ולדמי המשלוח לעיל. לעניין זה, החזרת מוצר תקין כשאריזתו המקורית פגומה ו/או קרועה, תיחשב כנזק למוצר בשיעור מוסכם של 25% ממחירו והלקוח יחוייב בגינו.
יש להדגיש כי ל GameScene השיקול הבלעדי בקביעת הנזק ובערכו.
 
ד.  ביטול החלפה כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר
 
על הלקוח לבדוק את המוצר מייד עם קבלתו. במידה והלקוח קיבל מוצר פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, רשאי הלקוח לקבל מוצר אחר/חדש במקומו, על-ידי פניה למוקד שירות הלקוחות של GameScene.
במקרה שהביטול אכן מוצדק מהנימוקים לעיל, ישלח הלקוח את המוצר אל GameScene ויזוכה במלוא סכום העסקה באמצעות חברת האשראי.
 
ה.   ביטול מכירה ע"י GameScene והפסקת פעילות האתר
 
בכל מקרה אשר מחמת "כוח עליון" ואירועים התלויים בצד שלישי, בהם נבצר מ GameScene לנהל את האתר כתיקנו ו/או לספק את המוצרים ו/או לעמוד בכל התחייבות אחרת, רשאית GameScene לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
 
GameScene שומרת לעצמה את הזכות לבטל או לשנות כל מבצע ע"פ שיקול דעתה הבלעדי בלבד.
 
10. שרות לקוחות
 לרשות הגולשים באתר והמזמינים באמצעותו, עומד שירות הלקוחות של GameScene.
השרות מטפל ומסייע בנושאי השימוש באתר, בירורים, שאלות, אספקת מוצרים ותלונות.
 


השרות פעיל בימים ובשעות הבאים:
 
ימים א`-ה` משעה 10:00 עד 17:00
 
מספרי הטלפון של השרות: 09-7454815
 
פניות באמצעות האמייל:
בשעות שבהן השרות אינו פעיל ניתן לפנות למוקד באמצעות האימייל:  gameSceneshop@gmail.com
 
GameScene שומרת על זכותה לשנות תקנון זה וכללי השתתפות אלו מעת לעת.
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.
 
במקרה של מחלוקת בין הלקוח לבין GameScene,  בכל נושא שהוא, לרבות שירות ו/או מוצר זה או אחר, על כל הכרוך והנובע מכך, יהיה מקום השיפוט הבלעדי בבתי המשפט בת"א בלבד.